• Power 6/55
  Kết quả QSMT kỳ
  #

   

   

   

   

   

              Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Chủ Nhật

  Kỳ mở thưởng trước Thêm
  • Kỳ Mở Thưởng Thứ: 2024113
   21 Thân 36 Tỵ 49 Thìn 09 Thân 35 Ngọ 01 Thìn 18 Hợi
  • Kỳ Mở Thưởng Thứ: 2024112
   26 Mão 40 Sửu 27 Dần 49 Thìn 22 Mùi 13 Thìn 37 Thìn
  • Kỳ Mở Thưởng Thứ: 2024111
   15 Dần 37 Thìn 47 Ngọ 16 Sửu 30 Hợi 24 Tỵ 08 Dậu